Regulamin do 24.12.2014

Regulamin sklepu www.witalnie.com.pl (witalnie.com.pl) do 24.12.2014r.

    Właścicielem sklepu internetowego witalnie.com.pl jest FIRMED Paweł Chełmecki (rejestr. CEIDG), Regon 221684036, NIP 5851439098, ul. Inżynierska 52A, 81-512 Gdynia.
    Celem złożenia zamówienia należy dodać do koszyka wybrane artykuły oraz podać:
    - informacje adresowe do wysyłki (imię, nazwisko i adres odbiorcy) oraz (opcjonalnie) do kontaktu (e-mail, nr telefonu),
    - sposób płatności,
    - sposób dostarczenia towarów,
    - w przypadku żądania wystawienia Faktury VAT – dane Klienta, tj. imię, nazwisko, adres,
    - podmioty prowadzące działalność gospodarczą – nazwę i adres przedsiębiorstwa oraz numer NIP niezbędne do wystawienia Faktury VAT.
    Ceny towarów są cenami brutto (bez kosztów dostawy) w złotych polskich, uwzględniają podatek VAT i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.
    Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Zamówienia są potwierdzane e-mailem – prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dane dotyczące złożonego zamówienia są poprawne.
    Czas realizacji zamówienia w przypadku produktów dostępnych w magazynie nie przekracza standardowo 5 dni roboczych, jednak w niezależnych od sklepu przypadkach może się wydłużyć (np. w okresach przedświątecznych lub z innych powodów uniemożliwiających niezwłoczną realizację zamówienia).
    Jeżeli zamówiony artykuł nie będzie dostępny w terminie do 30 dni od dnia złożenia zamówienia, to sklep niezwłocznie zawiadomi o tym Klienta i zwróci otrzymaną od niego sumę pieniężną.
    Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
    - gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy
    - za pobraniem - przy odbiorze przesyłki,
    - przelewem (przedpłata) - na konto:
    Citi Bank Handlowy nr 63 1030 0019 0109 8530 0042 7147
    w tytule przelewu prosimy wpisać numer zamówienia oraz dane Klienta
    zamówienie jest realizowane po wpłynięciu pieniędzy na konto sklepu.
    Kupujący wraz z towarem otrzymuje paragon na kwotę odpowiadającą wartości zamówionych produktów i kosztów dostawy. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie za zwrotem oryginału paragonu, o ile takie żądanie zostało zgłoszone przez Kupującego przed upływem 3 miesięcy od dnia wydania towaru oraz Kupujący podał dane niezbędne do wystawienia Faktury VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu do celów ewentualnych reklamacji.
    Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko pod warunkiem spisania z kurierem protokołu reklamacji w momencie odbioru towaru. Prosimy o sprawdzenie przy odbiorze, czy przesyłka nie została uszkodzona lub naruszona - wgniecenia, rozerwania, ślady otwarcia i in.
    W terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki Klient będący konsumentem ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie i wysyłając je na adres sklepu oraz zwracając otrzymane produkty nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia. Zwracane towary winny pozostawać w stanie niezmienionym, tj. w oryginalnych, nie otwieranych, nienaruszonych i nieuszkodzonych opakowaniach. Kwota odpowiadająca wartości zwracanych produktów zostanie zwrócona Klientowi na wskazane przez niego konto lub przekazem pocztowym na adres Klienta.
    Ewentualne reklamacje należy zgłaszać telefonicznie lub mailem niezwłocznie po stwierdzeniu wady. Prosimy nie wysyłać produktów na adres sklepu przed uzgodnieniem trybu załatwienia reklamacji - sklep nie przyjmuje od Klientów żadnych przesyłek za pobraniem. Zgłaszając reklamację należy opisać wady czy uszkodzenia towaru oraz podać numer paragonu lub numer Faktury VAT. W terminie 14 dni Klient zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji. W razie nie uznania reklamacji lub gdy okaże się ona nieuzasadniona (np. w przypadku uszkodzenia towaru przez użytkownika) koszty przesyłek ponosi Klient.
    Dane do kontaktu:
    e-mail: biuro@witalnie.com.pl; tel: (+48) 538-788-972 w godz. 9-17 (pn-sb oprócz świąt) adres do korespondencji: FIRMED Paweł Chełmecki, ul. Inżynierska 52A, 81-512 Gdynia
    Celem ułatwienia i przyspieszenia zakupów w sklepie, jak również otrzymywania bieżących informacji o promocjach, nowych produktach oraz tzw. „newslettera” i innych związanych z działalnością sklepu, Klient może się zarejestrować.
    Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym. Podanie danych jest dobrowolne. Dane Klienta podawane podczas rejestracji lub składania zamówienia nie będą udostępniane w celach komercyjnych lub marketingowych innym podmiotom. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Paweł Chełmecki, ul. Inżynierska 52A, 81-512 Gdynia
    Informacje zawarte na stronach internetowych sklepu nie są ofertą handlową w myśl odpowiednich przepisów prawa.
    Nazwy producentów, marki fabryczne, znaki graficzne (logo i inne) należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach sklepu wyłącznie w celach informacyjnych.
    Zastrzega się prawo do zmiany cen towarów oferowanych w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.